Om ekologiskt vin

Vår fokusering på ekologiska viner handlar inte bara om att bevara den naturliga miljön och vår hälsa utan också för att ekologiska viner många
gånger har en arom och smak som bättre speglar druvornas genuina karaktär och terroir.
Grunden i ekologiska viner är att vindruvorna får växa och mogna på sina egna villkor, utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel varför
man hos den ekologiska vinproducenten gödslar marken med djurgödsel och växtrester vilket förbättrar jordkvalitén och gynnar livet i marken.
På en ekologisk vingård finns det därför i allmänhet också ett rikare djurliv än på konventionella gårdar.
En förutsättning för att få ett gott vin som speglar både druvornas smak och platsen där de växt är att druvorna inte påverkas av användning av
giftiga besprutningsämnen, herbacider och pesticider som oftast finns kvar som restprodukter i druvan och därmed även i vinet.
I ekologiskt vin tillåts inte heller några syntetiska färgämnen, smakämnen, sötningsmedel, aromämnen eller genmodifierade organismer vilket
bevarar druvornas ursprungliga arom och smakförutsättningar.
Att man sedan låter druvorna jäsa av de naturliga jästsvamparna som finns i omgivningen och på druvskalen istället för att tillsätta odlade
jästkulturer är en svårare och mycket långsammare process som används företrädesviss av småskaliga vinbönder vilket ger vinet sin
speciella karaktär.
Producenter som odlar enligt ekologiska principer får oftast något mindre druvor och produktion men i gengäld är druvsaften mer koncentrerad,
något som borgar för hög kvalitet.
I flera avseenden påminner ekologisk vinodling om ”traditionell” vinodling så som den i allmänt har praktiserats seden urminnes tider.

Tyvärr har alla ”kemikaliska viner” och utslätade boxviner som marknaden har dränkts av under det senaste årtiondet manipulerat våra smaklökar
så att många inte längre känner igen hur ett naturligt vin skall smaka. Något som är mycket tråkigt men lyckligtvis så har trenden svängt tillbaka
till den  gamla världens mera eleganta viner och då med ett ökat fokus på ekologiska viner.
Det finns ett mycket stort antal ”industriella producenter” som anser att ekologiska viner är en form av bakåtsträvande som inte hör hemma
i det industrialiserade samhället, kanske därför att dom ser mera till pengarna än till kvaliten på vinet.
Man får inte glömma att produktion av vin enligt ekologiska principer är förenat med en ökad arbetsinsats och därmed ökade kostnader,
men också med den ökade risken som det innebär att man inte kan reparera dåliga skördeförutsättningar med kemikalier vilket starkt påverkar ”industriproducenternas” ståndpunkt. Många av dessa producenter vill framhäva att restprodukterna av besprutningen som finns i druvorna och
senare också i vinet inte är av skadlig nivå eller menligt påverkar smaken.
Sanningen är att vin producerat av småskaliga producenter som arbetar utifrån gamla hanverksässiga principer i allmänhet producerar viner som
har en smak och stil som vida överträffar utslätade industriviner.

För vissa viner använder vi begreppet ”Naturviner”, när vinerna har framställts enligt samma förutsättningar som ekologiska viner men där
producenten har valt att inte certifiera sig.
Det huvudsakliga skälet till att en del producenter väljer att inte certifiera sig är att kostnaden för certifieringen inte står i relation till marknadsvärdet,
vilket vi kan tycka är konstigt men alla delar av Europa har inte till närmelsevis samma ekologiska fokusering som i Sverige.